Článek o výcviku první pomoci pro časopis Pražský strážník

01.04.2020

První pomoc aneb Opakování je matka moudrosti

Každá dovednost se po čase začne z naší mysli vytrácet a je nutné si ji zopakovat. Stejné je to se znalostmi a postupy v poskytování první pomoci. Navíc se časem některé trendy a doporučení mění a je důležité je znát. Znalost těch aktuálních a základních pravidel by měla být samozřejmostí pro každého z nás. Zajímavou pozvánku na toto téma jsem v lednu dostala od kolegy Honzy Bláhy.


Jednalo se o pravidelné školení v poskytování první pomoci, které probíhá v rámci OŘ Praha 1 na služebně v Lodecké ulici. Nejprve se v tělocvičně trénují základní dovednosti - polohování a manipulace s pacientem, zajištění tepelného komfortu, resuscitace, zástava krvácení. Kromě znalosti správných postupů si kolegové připomínají i správné použití zdravotnického vybavení ve vozech zajišťujících linku 156. Ať už jde o automatický externí defibrilátor (AED) nebo výbavu zdravotnické brašny. Ta obsahuje například i dýchací vak (tzv. ambuvak) s maskou a filtrem. Strážníci tak mohou při resuscitaci provádět umělé vdechy a odpadá problém s dýcháním z úst do úst.

Důraz se klade především na týmovou spolupráci a efektivní rozdělení úkonů při zásahu. Jak mi řekl školitel Jan Bláha: "Pokud všechno funguje, jak má, je to koncert. Ale v reálné situaci je to vždy složitější než v tělocvičně." V březnu 2016 byla zahájena spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou v rámci projektu FIRST RESPONDER. V praxi to znamená, že jsou v situacích možného rychlejšího dojezdu k pacientovi s náhlou zástavou oběhu vysílány spolu se sanitními vozy záchranářů i nejbližší autohlídky městské policie vybavené AED. Od začátku projektu pomáhali strážníci obnovit životní funkce desítkám pacientů.

Po ukončení teorie a nácviku v tělocvičně byla pro strážníky připravena modelová situace v šatně, kdy zasahovali u strážníka s bodnořezným zraněním, který byl napaden na veřejných toaletách. "Modelové situace mají alespoň částečně navodit reálnou atmosféru (krev, zmatek, stísněný prostor). Přitom se člověk naučí nejvíc. Uvědomíte si priority, co je potřeba hned, co může počkat, správné rozdělení úkolů. Na konci se modelovka vyhodnotí, co bylo dobře, co se mohlo udělat lépe. V reálné situaci Vám to potom naskočí samo," vysvětluje instruktor.

Nácvik těchto simulací je důležitý pro přípravu na riziko, se kterým se mohou strážníci při výkonu setkat. Postup při modelové situaci se vybaví a pomůže jim zbavit se stresu a zachovat klidnou hlavu. Účastníci školení si oživení pravidel první pomoci pochvalují. Důležitá je zpětná vazba z reálných zásahů od strážníků a přínosná je i diskuze o tom, co je třeba zlepšit, jaké vybavení by bylo dobré pořídit na co se při výcviku zaměřit. Skvělou pomůckou je tréninkový model AED, který mají nově k dispozici. Tohle všechno by nebylo možné bez pochopení a podpory vedení, které poskytuje ke školení prostor a čas.

Pražský strážník únor 2020