"profesionály dělá výcvik - vyrábíme profesionály"

SEBEOBRANA     PRVNÍ POMOC     PREVENCE KRIMINALITY     BEZPEČNOST

Některé ze získaných certifikátů a osvědčení