"profesionály dělá výcvik - vyrábíme profesionály"

Akreditovaný kurz profesní sebeobrany pro strážníky obecních a městkých policií

Kurz je pořádán ve spolupráci se vzdělávacím institutem - Mgr. Jan Roneš. Kurz je jednodenní a na jeho základě je strážníkům vystaveno osvědčení o absolvování výcviku dle zákona o obecní policii (§ 4e, odst. 2 a 3 zák. č. 553/1991 Sb).

Kurz je šitý na míru pro strážníky obecních a městských policií a je zaměřený na situace, při kterých z pohledu činností obecní policie nejčastěji dochází k použití donucovacích prostředků. Je vytvořen převážně na základě vlastních zkušeností instruktora z policejní praxe. Žádné bojové umění a velké množství složitých technik, ale jednoduché a účinné principy, které se dají rychle osvojit.

Strážníci si na kurzu osvojí několik málo technik a drilů, pomocí kterých dokážou řešit většinu nejběžnějších situací, při kterých musí použít donucovací prostředky. Důraz je kladen především na taktiku (vzájemnou spolupráci) při zákroku, použití zákonné výzvy a celkovou přiměřenost dle zákona. Kurz je doplněn video prezentací několika vybraných zákroků, na kterých jsou vysvětleny nejčastější chyby a postup jak se jim vyvarovat a průběžným výkladem o poznatky z policejní psychologie a krizové komunikace.

Stručný obsah kurzu:

Zatýkací techniky - tedy techniky a postupy při omezení nebo předvedení osoby, která klade odpor.

Odváděcí techniky - techniky a postupy k odvedení osoby např. osoba sedící, stojící, držící se předmětu.

Reakce na napadení - reakce a postup strážníka nebo hlídky při náhlém útoku.

Použití pout a správné techniky poutání v různých polohách.

Bezpečnostní prohlídka - kontrola osoby zda není ozbrojena.

Závěr - otázky, diskuze, zhodnocení kurzu.Chcete-li si kurz objednat, nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Foto z výcviku strážníků MP