"profesionály dělá výcvik - vyrábíme profesionály"

Kurzy profesní sebeobrany pro strážníky obecních a městksých policií

KURZY PROFESNÍ SEBEOBRANY PRO STRÁŽNÍKY OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH POLICIÍ.

O kurzech:

Po novele zákona je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka.

Ustanovení § 4e zákona o obecní policii (Odborná způsobilost strážníka) v odst. 2 a 3 stanoví, že od roku 2018 po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie, kdy výše uvedené vzdělávací zařízení vydá strážníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku, ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie. 

V poslední době jsou zákroky bezpečnostních složek podrobovány kritice ze stran veřejnosti a medií. Použití donucovacích prostředků při zákroku klade na strážníky vysoké nároky na profesionalitu a odbornost. Rovněž není možné si myslet, že strážník vystačí pouze se základním úvodním kurzem profesní přípravy a sebeobrany po celou dobu své kariery. V tomto směru je třeba se pravidelně rozvíjet a vzdělávat. Rozhodli jsme se proto pro strážníky obecních a městských policií připravit kurzy profesní sebeobrany a použití donucovacích prostředků. Kurzy jsou určeny především pro strážníky, kteří již slouží v přímém výkonu, nebo již absolvovali základní odbornou přípravu. A jsou určeny především pro ty obecní policie, které nemají vlastní vzdělávací zařízení, nebo instruktory. A pro všechny strážníky, kteří se chtějí zdokonalit v profesní přípravě. Hlásit se mohou jednotlivci i celé obecní policie.

Kurzy jsou šité na míru pro strážníky a jsou vytvořeny převážně na základě vlastních zkušeností instruktora z policejní praxe. Žádné bojové umění a velké množství složitých technik, ale jednoduché a účinné principy, které se dají rychle osvojit.

Důraz je kladen především na taktiku (vzájemnou spolupráci) při zákroku, použití zákonné výzvy a celkovou přiměřenost dle zákona. Kurzy jsou doplněny video prezentací několika vybraných zákroků, na kterých jsou vysvětleny nejčastější chyby a postup jak se jim vyvarovat a průběžným výkladem o poznatky z policejní psychologie a komunikace. Všechny kurzy dohromady tvoří téměř komplexní výcvik profesní sebeobrany a používání donucovacích prostředků. Kurzy jsou celodenní s pauzou na oběd.

Objednání kurzu:

Kurzy si zpravidla objednávají jednotlivé městské (obecní) policie a realizují se v jejich obci. K tomu je třeba zajistit vhodný prostor. Tělocvična, nebo venkovní prostor s trávníkem. Je to nejžádanější a nevýhodnější varianta.

Výcvik si může objednat nejen obec ale např. i skupina strážníků, kteří se chtějí individuálně vzdělávat.

Pokud jsou vypsané termíny kurzů v Praze, konají se převážně v tělocvičně T.J. Sokol Žižkov II, (Na Balkáně 318/21, Praha 3). V tělocvičně T.J. Sokol je možné domluvit přespání. Buď v samotné tělocvičně (spacák na žíněnce 140 kč. noc), nebo pokojích (180 kč. noc).

Cena a platba:

Uvedené ceny kurzů platí pouze pro kurzy, které se pořádají v Praze.

V případě konání kurzu pro Vaší MP u Vás v obci, se cena stanovuje individuálně za celý kurz, ne za počet osob. Toto je nejvýhodnější a nejžádanější varianta. Platba za kurzy probíhá přes fakturu.

Vybavení na kurz:

Na kurzy je vhodné přijít ve služební uniformě, ve které je strážník zvyklý běžně sloužit. Případně v jiném povahou taktickém oblečení (kapsáče, maskáče). S vlastním služebním opaskem s DP. Vhodná svačina, dostatek pití. V areálu sokola je restaurace.

Pro objednání, nebo přihlášení na kurz mě prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky. Kontakt