"BE READY BE SAFE" 

Workshopy  prevence kriminality a osobní bezpečnosti.

PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY PRO ŽENY A DÍVKY "BE READY - BE SAFE"

V rámci prevence kriminality jsme pro Vás připravili projekt s názvem: "BE READY - BE SAFE" (být připravená, být v bezpečí). Jedná se o sérii přednášek a workshopů zabývající se osobní bezpečností žen a dívek. Jednotlivá témata na sebe volně navazují a navzájem se prolínají a doplňují. Účastnice se dozví a vyzkouší si jak se zachovat v některých krizových situacích do kterých se mohou dostat.

Název projektu vychází, z jeho podstaty, tedy že být připravená znamená být ve větším bezpečí. Protože vědět znamená hodně. Trénink prevence a reakce na nebezpečné situace a násilí, snižuje riziko napadení nebo obtěžování. Ženy jsou schopny lépe rozeznat varovné signály. Lépe komunikovat a jednat v těchto situacích. Mají větší sebedůvěru ve své schopnosti a v jednání v nebezpečných situacích. Díky tomu i působí více sebevědomě. A ne jako oběť. Cílem projektu je, pomocí teoretických přednášek a praktických cvičení, ženám a dívkám přiblížit téma osobní bezpečnosti. O otázkách osobní bezpečnosti a jejich řešení, je důležité se bavit preventivně, a ne až když nebezpečná nebo krizová situace nastane. To je hlavní důvod vzniku, tohoto projektu. Většina lidí ale přichází s těmito otázkami, až když mají nějakou negativní osobní zkušenost.

Cílem akce je alespoň v základech účastnice seznámit s realitou násilí a jeho druhy. Dále pak informovat o motivaci a osobnosti pachatelů, a jejich nejčastějším chováním. Projekt například nabídne několik konkrétních rad a postupů, jak vnímat svoje okolí a naučit se včas identifikovat možné hrozby. Jak se případně zachovat v nebezpečné situaci a čemu se naopak vyhnout. Jak komunikovat s nebezpečnou osobou, jak správně požádat o pomoc nebo volat na tísňovou linku. Akce pomůže pochopit, jak nepůsobit jako snadná oběť, jaké prostředky pro osobní ochranu jsou vhodné a jak je správně použít. Část workshopu je věnována i praktickému nácviku jednoduchých technik sebeobrany, kdy si účastnice mohou vyzkoušet jejich reálné možnosti se bránit. Projekt je ale převážně zaměřen na prevenci a bezpečné chování.  Na skutečných případech autor vysvětluje nejčastější chyby a rizikové chování a nabízí možná řešení a další.

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH WORKSHOPŮ:

WORKSHOP 1. KOMUNIKACE V KONFLIKTU

Dozvíte se něco o:

 • řeči těla při komunikaci v konfliktu
 • jak konflikt včas rozpoznat a vyhnout se mu
 • asertivitě a asertivní komunikaci
 • jak reagovat na obtěžování pokřikováním, vulgární gesta a narážky (catcalling).
 • jak reagovat na obtěžování po telefonu, nevyžádané sms atd.
 • jak reagovat na obtěžování (osahávání, exhibicionismus)

WORKSHOP 2. NEBUĎ OBĚŤ (jak nepůsobit jako oběť)

Dozvíte se něco o:

 • jak si pachatelé vybírají potencionální oběť
 • řeči těla a jak nepůsobit jako oběť
 • intuici
 • jak rozpoznat pokusy o manipulaci
 • strachu, stresu a stresové reakci jak si tím poradit
 • jak požádat o pomoc např. při obtěžování nebo v situaci ohrožení

WORKSHOP 3. BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Dozvíte se něco o:

 • jak se naučit přirozeně vnímat svoje okolí a včas rozpoznat možné nebezpečí
 • rady a typy ohledně bezpečného chovaní při denních a rutinních aktivitách
 • problematice znásilnění (fakta, prevence, co dělat a co nedělat při pokusu o znásilnění)
 • kde hledat pomoc
 • jak volat na tísňovou linku

Workshop č. 4 a 5 je především praktický nácvik (cvičení). Jako úvod do problematiky, doporučujeme nejprve absolvovat alespoň dva ze tří předcházejících teoretických workshopů/přednášek.

WORKSHOP 4. SEBEOBRANA PRO ŽENY A DÍVKY

Dozvíte se a naučíte něco o:

 • psychologii útoku a útočníků
 • nejčastější typy útoků
 • jednoduché techniky sebeobrany

WORKSHOP 5. SEBEOBRANA S VYUŽITÍM OBRANNÉHO (pepřového) SPREJE

Dozvíte se a naučíte něco o:

 • co je obranný sprej, druhy obranných sprejů, který se hodí pro sebeobranu
 • jak ho nosit, použít, účinky na útočníka.

WORKSHOP 6. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Dozvíte se a naučíte něco o:

 • základech první pomoci
 • bezpečnost, zástava krvácení, resuscitace.

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat. Kontakt