"profesionály dělá výcvik - vyrábíme profesionály"

První pomoc

Nabízím základní a rozšířené kurzy první pomoci jak pro veřejnost tak bezpečnostní složky.

Cena a rozsah kurzu jsou stanoveny individuálně dle požadavku a cíle klienta. U bezpečnostních složek jsou kurzy navíc zaměřeny na správnou spolupráci a postup při poskytování první pomoci postiženému ve více členech a s rozšířeným vybavením ( AED, Ambuvak a vybavení pro první pomoc v taktickém prostředí). Cílem je správná koordinace zachránců s co nejmenšími časovými prodlevami mezi jednotlivými úkony první pomoci.

Kurzy jsou především praktické, a vše je na konci kurzu procvičeno v modelové situaci.

Pokud máte o kurz první pomoci zájem, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Fotogalerie z výcviku první pomoci